Deel deze pagina

Aanvraag toelating: activiteiten, evenementen, manifestaties...

Organisatie evenement, activiteit of manifestatie

Organiseer je een evenement (fuif, concert, wielerwedstrijd, modeshow…), activiteit (rommelmarkt, sporttornooi…) of manifestatie?

Dan moet je minstens 3 maanden voor de aanvang toestemming vragen aan het College van burgemeester en schepenen.

Je moet slechts 1 formulier invullen om al de nodige aanvragen, meldingen… door te geven aan de Gemeente Londerzeel, de politie en de brandweer. Het Evenementenloket brengt je op de hoogte van de genomen beslissing.

Werd de aanvraag niet op tijd ingediend? Dan bekijkt de Gemeente Londerzeel wat nog mogelijk is, maar kan er niets gegarandeerd worden.

Werd je aanvraag goedgekeurd? Maak dan zeker promotie voor je activiteit door deze in te voeren in UiTinLonderzeel!