Deel deze pagina

Aanvraag toelating: activiteiten, evenementen, manifestaties...

Organisatie evenement, activiteit of manifestatie

Organiseer je een evenement (fuif, concert, wielerwedstrijd, modeshow…), activiteit (rommelmarkt, sporttornooi…) of manifestatie?

Dan moet je minstens 3 maanden voor de aanvang toestemming vragen aan het College van burgemeester en schepenen.

Je moet slechts 1 formulier invullen om al de nodige aanvragen, meldingen… door te geven aan de Gemeente Londerzeel, de politie en de brandweer. 

Let wel op: als je een wielerwedstrijd wil organiseren, moet je het formulier 'Aanvraag vergunning wielerwedstrijd' invullen. Het formulier 'Activiteiten, evenementen of manifestaties: aanvragen toelating' is namelijk niet meer van toepassing voor wielerwedstrijden.

Werd de aanvraag niet op tijd ingediend? Dan bekijkt de Gemeente Londerzeel wat nog mogelijk is, maar kan er niets gegarandeerd worden.

Het Evenementenloket brengt je op de hoogte van de genomen beslissing.

Hou rekening met een termijn van ongeveer drie weken voor het ontvangen van de goed- of afkeuring. Merken onze diensten dat de verwerking van jouw aanvraag meer tijd in beslag neemt? Dan word je bijkomend gecontacteerd.

Werd je aanvraag goedgekeurd? Maak dan zeker promotie voor je activiteit door deze in te voeren in UiTinLonderzeel!