Deel deze pagina

Subsidieaanvraag Fonds Alfred Van Roy voor jeugdwerkingen

Londerzeelse jeugdverenigingen, verenigingen met een jeugdwerking en erkend door een gemeentelijke adviesraad of wijkwerkingen die focussen op jeugd, kunnen via het Fonds van ereburger Alfred Van Roy subsidies aanvragen.

De aanvragen moeten uiterlijk vrijdag 1 maart 2019 ingediend worden bij het College van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel.