Deel deze pagina

Speelpleinwerking

Update zomer 2020: de speelpleinwerking kan doorgaan!

Goed nieuws dus!

Dat de speelpleinwerking er anders zal uitzien dan normaal is helaas onvermijdelijk. Ook wij moeten voldoen aan de opgelegde veiligheidsmaatregelen en specifieke voorwaarden voor jeugdactiviteiten.

Probeer vooraf goed zicht te krijgen op je zomerplanning, want de capaciteit van het speelplein is kleiner dan gewoonlijk. De kans is dus reëel dat je je kind niet meer kan inschrijven als je te lang wacht.

We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 • Inschrijven voor een week speelpleinpret kunnen tot de week voordien. Deze worden telkens de donderdag voordien afgesloten om 23.59 uur.
 • Last minute inschrijvingen (op de dag zelf) zijn helaas niet meer mogelijk. Je kan enkel per week (maandag tot en met vrijdag) inschrijven. Dat komt omdat er wordt gespeeld in bubbels van maximaal 50 personen (inclusief animatoren) en ook met altijd dezelfde personen. Er wordt bij de inschrijving dus voor 5 dagen gereserveerd en betaald.
 • De bubbels gelden minstens voor 1 week (= 7 dagen). Binnen dezelfde week mogen kinderen niet wisselen van jeugdactiviteit. Kinderen en animatoren mogen dus niet aaneensluitend van de ene naar de andere activiteit gaan. Er wordt gevraagd om minstens 2 dagen tussen 2 verschillende jeugdactiviteiten te laten. Bijvoorbeeld: van maandag tot vrijdag speelplein, 2 dagen rust thuis en van maandag tot vrijdag sportkamp kan in principe.
 • Het bestellen van warme maaltijden en extra drankjes is deze zomer niet mogelijk. Geef je kind zelf een goed gevulde brooddoos en een drinkbus met water mee.
 • Kinderen die ziek zijn en symptomen van corona vertonen (ook in de periode van 5 dagen vóór de start van de deelname) kunnen niet deelnemen aan de speelpleinwerking. Symptomen zijn koorts, hoesten, keelpijn, verstopte neus en diarree. We zijn verplicht om zieke kinderen onmiddelijk te laten ophalen door hun ouders. 
 • Inschrijvingsgelden kunnen enkel worden terugbetaald mits afgifte van een doktersbriefje.
 • Het invullen van een medische fiche is verplicht. Ouders van kinderen die tot de risicogroep behoren dienen dit duidelijk aan te geven. De lijst met de risiciogroepen is onderaan deze pagina raadpleegbaar.
 • Ouders die hun kind brengen en ophalen naar de speelpleinwerking dragen een mondmasker. Ze hebben steeds hun identiteitskaart bij de hand om zich te kunnen identificeren.
 • Komen jullie terug uit vakantie?
  * Als de deelnemer uit een oranje of rood gebied terugkomt, kunnen de kinderen veertien dagen niet deelnemen aan de activiteiten van de speelpleinwerking.
  *  Groen = het kind kan deelnemen zonder problemen.

  We willen hiermee onze deelnemende kinderen, animatoren, werknemers en totale werking beschermen en hopen dan ook op uw begrip.  Alle info over de verschillende zones kan u terugvinden via volgende link: https://diplomatie.belgium.be/nl 

Plezier en spel

Speelpleinwerking betekent veel plezier, spel en andere kinderen leren kennen. De Jeugddienst en de monitorenploeg proberen dan ook om de kinderen op een zo creatief mogelijke manier een aangename vakantie te bezorgen. Meer praktische informatie over de speelpleinwerking staat in het huishoudelijk reglement: speelplein (pdf).

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.
Inwerkingtreding vanaf 1 juli 2019.

Omwille van corona werd een tijdelijk reglement op de speelpleinwerking vastgesteld en goedgekeurd op de gemeenteraad.

Burgemeesterbesluiten speelpleinwerking en heropstart horeca-zaken - Raadpleegomgeving

Wanneer?

 • tijdens de paasvakantie (uitgezonderd weekends en paasmaandag)
 • tijdens de zomervakantie vanaf 6 juli 2020 (uitgezonderd weekends en 21 juli).

Waar?

Voor de kinderen tussen 3 t.e.m. 8 jaar vindt de speelpleinwerking plaats in de Holle Eikstraat te Londerzeel (chalet en avonturenspeelplein).

De oudste leeftijdsgroep (bubbel 3) speelt in de Centrumschool (Stationssstraat 58, 1840 Londerzeel)

Voor wie?

Het speelplein staat open voor kinderen van 3 tot 12 jaar die voldoen aan minstens één van de onderstaande voorwaarden:

 • in Londerzeel wonen
 • in Londerzeel naar school gaan
 • vakantie doorbrengen in een Londerzeels gastgezin (vb. bij grootouders)
 • ten minste 1 van de ouders woont in Londerzeel
 • ouders die in Londerzeel werken

De voertaal van de speelpleinwerking is Nederlands.

De kinderen moeten wel ten volle 3 jaar oud zijn om deel te nemen aan de speelpleinwerking. Indien jouw zoon of dochter halverwege de zomer verjaart, vragen wij om eerst contact op te nemen met de Jeugddienst.

Verder vragen wij ook dat de kinderen zindelijk zijn vooraleer ze deelnemen aan de speelpleinwerking.

Programma

De kinderen worden ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

 • bubbel 1: 3-4-5 jarigen
 • bubbel 2: 6-7-8 jarigen
 • bubbel 3: 9-10-11-12 jarigen

De kleuters spelen een hele dag samen met hun leeftijdsgenootjes. De lagereschoolkinderen spelen enkel in de voormiddag samen met hun vaste groep. In de namiddag kunnen de kinderen vrij kiezen uit 2 aangeboden activiteiten ongeacht hun leeftijd (binnen hun bubbel). 

De activiteiten starten om 9.15 uur en eindigen om 16.30 uur. 's Morgens kunnen de kinderen echter al worden opgevangen vanaf 7.20 uur en 's avonds is er opvang voorzien tot 18 uur. De poort van de speelpleinwerking gaat toe om 9.15 uur, later toekomen is niet mogelijk.

Deelnameprijs

 • Kinderen die in Londerzeel wonen (minstens 1 van de ouders): 6 euro per kind / dag
  Vanaf het derde kind: 3 euro per kind / dag

 • Kinderen die buiten Londerzeel wonen: 7 euro per kind / dag
  Vanaf het derde kind: 4 euro per kind / dag

Inbegrepen: begeleiding door ervaren animatoren, opvang voor en na de activiteiten, alle animatie en verzekering.

Eten en drinken

Kinderen brengen een eigen lunchpakket (brooddoos) en gevulde drinkbus mee naar het speelplein (bijvullen kan altijd ter plaatse). Het is dit jaar niet mogelijk om warme maaltijden en extra drankjes te bestellen.

Tussendoortje: de kinderen kunnen een versnapering (fruit, yoghurt, wafeltje...) meebrengen. Er worden geen chips, ijsjes... verkocht of meegebracht.

Inschrijving

 • Inschrijven voor een week speelpleinpret kunnen tot de week voordien. Deze worden telkens de donderdag voordien afgesloten om 23.59 uur.
 • Last minute inschrijvingen (daginschrijvingen) zijn helaas niet meer mogelijk. Je kan enkel per week (maandag tot en met vrijdag) inschrijven. Dat komt omdat er wordt gespeeld in bubbels van maximaal 50 personen (inclusief animatoren) en ook met altijd dezelfde personen. Er wordt bij de inschrijving dus voor 5 dagen gereserveerd en betaald.
Je kan als ouder op voorhand online inschrijven en betalen via Londerzeel.ticketgang.eu
Schrijf tijdig in om zeker te zijn van een plaats. Er kan enkel vooraf ingeschreven worden, en niet ter plaatse.
 
Kan je de deelnameprijs moeilijk betalen? Neem dan contact op via welzijnsloket@londerzeel.be.

Hoe schrijf je je in via Ticketgang?

 • Maak je eigen 'gezinsaccount' aan.
 • Klik speelpleinwerking aan.
 • Duid aan welke dagen je kind wil deelnemen.
 • Duid aan of jouw kind een extra drankje of warme maaltijd wenst.
 • Vul in wie de ophaalpersoon is.
 • Betaal via de beveiligde site.
 • Even later krijg je een bevestigings-e-mail. Het e-ticket dient als bevestiging van je inschrijving maar je hoeft het niet mee te brengen naar de speelpleinwerking.
Je kan als extra hulp de instructiefiche (pdf) raadplegen of onderstaand filmpje bekijken:
 

Praktisch

Kledij
Speelpleinwerking betekent spelen! Wij verzoeken daarom uitdrukkelijk om de kinderen te voorzien van speelkledij die het mogelijk maakt te spelen, aangepast aan alle weersomstandigheden. Hou er rekening mee dat de kledij door het spelen bevuild kan worden. 

Geef bij warm weer zwemkledij mee. Kleuters brengen reserveondergoed mee.

Verzekering
De Gemeente Londerzeel heeft voor de ingeschreven deelnemers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten. Deze verzekering geldt echter niet bij beschadiging, verlies of diefstal van kledij, bril, horloge en dergelijke.

Openingsuren speeltuin

 • van april tot en met september vanaf 8 uur
 • van oktober tot en met maart van 9 uur tot zonsondergang en uiterlijk 17 uur

Tijdens de openingsuren van de speelpleinwerking in de paas- en zomervakantie blijven de poorten aan de Holle Eikstraat en Kievitstraat afgesloten. Dit om de veiligheid van de kinderen te garanderen. De poorten zijn na de speelpleinwerking - vanaf 18 uur - wel geopend.