Deel deze pagina

Kinderraad

Adviesraad

De kinderraad is een adviesraad waarin leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van alle lagere scholen in Londerzeel zetelen. Per leerjaar zijn er telkens 2 afgevaardigden die als kinderraadslid hun school vertegenwoordigen.
 
Tweemaandelijks komt de kinderraad samen om te vergaderen over zaken die kinderen aanbelangen. De programma’s van de kinderen geven een beeld van wat kinderen bezighoudt, wat ze willen, hoe hun leefwereld eruit ziet en vooral hoe zij hun steentje willen bijdragen om van Londerzeel een kindvriendelijke gemeente te maken.
 
Onderwerpen die elk jaar terugkomen, zijn o.a. verkeersveiligheid, pesten, jeugdruimte…

Wie zetelt er in de kinderraad?

In de kinderraad van 2016-2017 zetelen:
  • 1 kinderburgemeester
  • 5 kinderschepenen
  • 14 kindergemeenteraadsleden

Kinderburgemeester

Sien Van den Brande
Vrije Basisschool De Heide
sien van den brande

Kinderschepenen

Schepen van Cultuur
Anna Raes
Gemeentelijke lagere school Ter Elst
Anna Raes
Schepen van Sport
Jermek Bonnarens
Gemeentelijke Kouterschool
Jermek Bonnarens
Schepen van Milieu
Tille Troch
Gemeentelijke Centrumschool
tille troch
Schepen van Onderwijs
Mil Fonteyn
Lagere school Virgo Sapiens
 mil fonteyn
Schepen van Jeugd
Lotte De Velder
Vrije Basisschool Sint-Amandus
lotte de velder

Kinderraadsleden

Thomas Seghers
Gemeentelijke Kouterschool
thomas seghers

Yndra meert
Gemeentelijke Kouterschool

yndra meert

Jelle Smet
Gemeentelijke Kouterschool

jelle smet

Jens Van den Bergh
Gemeentelijke lagere school Ter Elst
jens van den bergh

Mats Aelbrecht
Gemeentelijke lagere school Ter Elst
mats aelbrecht

Lisa Van Ingelgem
Gemeentelijke Centrumschool
lisa van ingelgem

Marie De Boeck
Vrije Basisschool Sint-Amandus

marie de boeck

Yarne Mertens
Vrije Basisschool Sint-Amandus
yarne mertens

Pol Peeters
Lagere school Virgo Sapiens

pol peeters

Luna Van Loo
Lagere school Virgo Sapiens
luna van loo

Amelie Van Hout
Lagere school Virgo Sapiens
amelie van hout

Lena Ivens
Vrije Basisschool De Heide
Lena Ivens

Kyara Van den Brande
Vrije Basisschool De Heide
Kyara van den brande

Lore Lamberts
Vrije Basisschool De Heide

 Lore Lamberts

Foto's © Geert Rampelbergh

Bewaren

Bewaren

Bewaren