Deel deze pagina

Feestcheque buurtfeest

Buurtfeest

De Gemeente Londerzeel wil door middel van de feestcheques voor buurtfeesten het sociale contact tussen inwoners bevorderen en verzuring en vereenzaming tegengaan.

De feestcheque heeft een waarde van 75 euro en wordt onder bepaalde voorwaarden aan de organisatoren van buurtfeesten uitgereikt. Alle voorwaarden kan je terugvinden in het reglement.

Hoe aanvragen?

Bezorg het volgende aan het College van burgemeester en schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel:

  • de gegevens van minstens 3 initiatiefnemers
  • het rekeningnummer waarop gestort moet worden

De aanvraag moet ten laatste 2 weken voor het evenement en uiterlijk op 15 december van het lopende jaar ingediend zijn.
Vooraleer tot uitbetaling wordt overgegaan, moeten de organisatoren ook documenten tot staving van de activiteiten (uitnodigingen, affiches, rekeningen, foto's...) overmaken.

Er wordt maximum 1 feestcheque per initiatief toegekend.

Reglement feestcheques (pdf)
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 januari 2008.
Aangepast in de gemeenteraad van 24 juni 2008 en 17 december 2013.
Gepubliceerd op de website op 9 januari 2014.